image

 

Gods Roep
Jezus Christus is de Weg om naar Huis terug te keren (Joh.14:6). Niemand komt tot de Vader dan door de Zoon. Hij is de open Deur naar het Vaderhuis (Joh.10:9). Hij is de essentie van alle profetie (Openb.19:10), het toppunt van alle openbaring (Heb.1:1-3), de vervulling van de Wet & Profeten (Matt.5:17-18), de volheid der Godheid lichamelijk (Col.2:9). Hij is het bonzend hart van de Kerk vandaag, de Verwachting en Boodschap van de Bijbel van kaft tot kaft, de Belofte van het Zaad vanaf het allereerste begin (Gen.3:15). Hij is de roep van God op aarde. Hij is álles wie wij nodig hebben om gelukkige mensen te worden voor altijd. En Hij verandert mensenlevens. Bent jíj al Thuisgekomen aan de boezem van Vader God? Ben jij al door Hem gegrepen en met Zijn Geest vervuld? Bent jij al bevangen geraakt door wie Liefde is?

Hij is wie ons drijft, de essentie van het Huis van David (Matt.1:1-17). Lees er hier meer over.

 

Nieuwsgierig schoot Mozes op het verschijnsel af dat hij voor zich zag (Ex.3:3). "Mozes, Mozes!", riep Adonai ineens vanuit de brandende braamstruik (Ex.3:4). "Kom niet dichterbij", doe je schoenen van je voeten (:5). 'Welke God openbaart Zich vanuit een braamstruik?!', moet Mozes hebben gedacht. "Doe mij toch uw heerlijkheid zien!" (Ex.33:18) Hem kennen is echt mogelijk. Vijf manieren waarop God zichzelf laat zien en tot ons spreekt. (verschijnt binnenkort)

 

 


[Home]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
image